Řada zajímavých komentářů

04.07.2015 23:27

V poslední době bylo publikováno několik zajímavých komentářů ka aktuálním tématům kauzy Bezák, především k dopisu Svatého stolce v reakci na audienci arcibiskupa Bezáka u papeže Františka.

Pavol Martinický reagoval na zmíněný dopis článkem Utajení cirkevníci verzus arcibiskup Bezák a kardinál Vlk, kde dopis označuje za další příklad špatné komunikace v církvi. V článku V kauze Bezák ide  o podobu slovenskej cirkvi pak jako by předjímal průběh Hodiny bez arcibiskupa. Za zvlášť důležitý považuji postřeh ohledně toho, že byl zveřejněn pouze slovenský překlad dopisu Svatého stolce. Toto opatření zjevně brání ověření toho, jaká byla geneze a kdo je skutečným autorem dopisu.

Jozef Beránek publikoval v časopise Universum (2/2015), revue České křesťanské akademie, článek s názvem Nové impulzy v kauze Róberta Bezáka. Všímá si mj. neobvyklosti dopisu Svatého stolce, jehož hlavním cílem je zřejmě uklidnit, že vše bylo a je v pořádku - ačkoliv porovnáním se zásadami pro rezignaci biskupů z podzimu 2014 vidíme něco jiného. Mimochodem, kardinál Miloslav Vlk vydání těchto zásad dává do přímé souvislosti s kauzou pana arcibiskupa Bezáka.

Andrej Škubla, jeden z panelistů Hodiny bez arcibiskupa, byl jedním z autorů otevřeného listu biskupům v reakci na dopis Svatého stolce, jehož překlad publikovala TK KBS. Hlavní tezi dopisu shrnuje v ohlédnutí za trnavskou diskuzí Hodina bez arcibiskupa. Aká bola? Všiml si totiž jednoho podstatného detailu ve zmíněném dopise Svatého stolce: zatímco ve starších vyhlášeních se mluvilo o odvolání, nyní se objevila formulace odnětí úřadu, což má z právního hlediska zcela jiný význam. Že by ani Svatý stolec nevěděl, co že se to arcibiskupu Bezákovi vlastně stalo? Vždyť sám předseda vatikánské Kongregace pro biskupy kardinál Ouellet se v rozhovoru s arcibiskupem Bezákem domníval, že pan arcibiskup se sám vzdal úřadu.


K průběhu Hodiny bez aricibiskupa: organizující občanské sdružení Kampanila publikovalo na svých stránkách krátké vyjádření spolu s odkazem na reportáž Městské televize Trnava a úvodní slovo hrádeckého faráře Petra Cibiry, který jménem Kampanily diskuzi otevřel. Záznam diskuze nebyl (přinejmenším dosud) zveřejněn.