Priťahoval mladých ľudí - MUDr Eva a MUDr Alex Baranyaiovi

24.08.2012 14:52

Sme znepokojení v súvislosti s udalosťou, ktorá sa odohrala s o. arc. Bezákom. Z vystúpení naživo, z TV, na Pohode, vysielanými homíliami sme nenadobudli dojem, žeby kázal proti náuke Katol. Cirkvi, Práve naopak, šíril pohľad na vieru ako aj RKC v pozitívnom zmysle. Hlavným prínosom bolo, že priťahoval mladých ľudí, čo je veľmi potrebné v týchto turbulentných časoch. Čelíme negatívnym tlakom masovokomunikačných prostriedkov, preto takých ľudí ako je o. Bezák potrebujeme. Veľmi nám záleží na osude RKC do budúcna, preto pripájame svoj hlas