Klášterní život - P. Petr Beneš, CSsR

21.08.2012 09:06

Jako kandidát a student teologie pobýval jsem s otcem Róbertem několik let v bratislavském klášteře redemptoristů. Byl i mým duchovním rádcem. jeho lidskost, civilní, ale hluboká víra, zájem o kulturu a světové dění pomohly mi v mnoha těžkých situacích. Je mi nesmírně smutno především z toho, jakým způsobem jsme byli o kauze informováni. A především z vyjádření těch. kteří si synovskou poslušnost pletou se slepou oddaností a kritiku považují za protiklad lásky.