Noc kostelů, rozsudek ohledně žaloby arcibiskupa Sokola aj.

22.05.2013 11:34

Blíží se páteční Noc kostelů, kdy křesťané v řadě zemí, mj. v ČR a v SR, zvou na návštěvu lidi stojící mimo církev.  V Trnavě akci letos neorganizuje arcibiskupství, ale děkanský úřad, jak jsme již dříve informovali zde. Situace je mnohem obtížnější, na což upozorňuje i    toto svědectví   . Držme proto prosím organizátorům sepnuté palce a podpořme je, jak je to jen možné.

S obdivem k působení Ducha Svatého sledujeme kroky našeho papeže Franitška a doufáme, že si při vší své vytíženosti najde čas k tomu, aby přešetřil odvolání arcibiskupa Róberta Bezáka. Každý den ve 21 hodin se proto modlíme buď Otče náš, nebo Věčné Slovo za církev i za tuto její bolest. Různí jednotlivci i skupiny se snaží o to, aby se záležitost dostala k Petrovu nástupci či jeho spolupracovníkům a aby se podařilo upozornit ho na její naléhavost. Nejméně v jednom případě se to již podařilo, proto buďme vytrvalí. Počet podpisů pod dopisem občanského sdružení Pastor bonus překonal 15.000; je možné ho dále podepisovat, avšak není to již tak aktuální. Každá další iniciativa je vítána!

Se situací v Trnavě souvisí i soudní spor, kdy arcibiskup Sokol zažaloval časopis Týždeň za článek z počátku roku 2009 o finančních nesrovnalostech při řízení arcidiecéze. Soud nyní rozhodl ve prospěch časopisu, zpráva zde.

Jedna starší poznámka: na svém blogu se případu arcibiskupa Bezáka dotkl František Mikloško v souvislosti s dalšími situacemi, kdy Slováci ukázali cestu ostatním (zde). Také to tak vnímám, protože ne nadávky druhé straně, ale vytrvalá podpora toho, koho milujeme, je vpravdě Kristovým receptem, jak léčit bolesti církve.