Narozeninový víkend - doplněno svědectví z Trnavy

04.03.2014 09:13

Během uplynulého víkendu, kdy arcibiskup Bezák oslavil 54. narozeniny, se za něj věřící modlili před slovenskou nunciaturou (zpráva čas.sk, fotogalerie webnoviny.sk).

V poslední době bylo slouženo velké množství bohoslužeb na úmysl "za zdraví a Boží pomoc pro arcibiskupa Bezáka" a další se ještě chystají - budeme o nich nadále informovat. Pokud vím, všechny bohoslužby proběhly v pokojném duchu, bohužel s výjimkou trnavské baziliky, kde celebrující kněz Ján Košiar úmysl bohoslužby pozměnil. Reakce po bohoslužbě byla bouřlivá (zpráva a video na čas.sk) a s vypjatou reakcí jednoho účastníka nemohu souhlasit, stejně jako však nemohu souhlasit s formulacemi ve vyjádření trnavské arcidiecéze. Doporučuji k tomu svědectví dvou žen, které se bohoslužby zúčastnily. Ano, musíme se bránit pokušení nenávisti, nicméně stejně jako v případě celé kauzy arcibiskupa Bezáka jsem přesvědčen, že je třeba se zabývat především příčinami toho, co se děje. K tomu vyzývá i rodina arcibiskupa Bezáka v otevřeném dopise, uveřejněném na postoy.sk

Modlitební řetěz, který propojil narozeniny našeho Pána Ježíše s narozeninami arcibiskupa Bezáka, pokračuje dále až do solav Kristova vzkříšení. Hlásit se je možno zde, více k tomu na www.facebook.com/DevatDni.

Pozn.: duchovní správce farnosti v Šoporni mě požádal o vysvětlení a omluvu těm, kteří tam přijeli na avizovanou sobotní bohoslužbu za arcibiskupa Bezáka. Pořádek bohoslužeb byl změněn vzhledem k pohřbu místní farnice, mše svatá na daný úmysl tak byla sloužena až v pondělí 3. 3. Rád tak činím a též prosím za porozumění.