Lednové modlitební setkání za obnovení důvěry

13.01.2015 01:21

Modlitební setkání na toto téma pořádá Familia Tyrnaviensis - Spoločenstvo ctiteľov Panny Márie Trnavskej 22. 1. 2015 v obci Veselé pri Piešťanoch. Pozvánku najdete zde.