Koncem roku 2019

20.12.2019 09:23

V končícím roce 2019 uplynulo 10 roků od biskupského svěcení Róberta Bezáka a jeho ustanovení trnavským arcibiskupem. K tomuto výročí napsal Róbert Bezák krátké zamyšlení a publikoval ho na stránkách občanského sdružení Kampanila. Téma zamyšlení je ve své podstatě vánoční, proto se hodí připomenout si ho právě v tuto dobu. Sláva na výsostech Bohu a na Zemi pokoj lidem dobré vůle!