Kdo vlastně odvolal Bezáka?

20.02.2014 20:03

V souvislosti s návštěvou arcibiskupa Bezáka u kardinála Ouelleta upozornil František Mikloško na pozoruhodnou nesrovnalost: prefekt Kongregace pro biskupy měl dosud zato, že arcibiskup Bezák z úřadu dobrovolně odstoupil. Naskýtá se tak zásadní otázka: kdo pověřil slovenského nuncia Mariu Giordana k tomu, aby dopisem datovaným 27. června 2012 sdělil arcibiskupu Bezákovi jeho odvolání. Již dávno je jisté, že nešlo o tehdejšího papeže Benedikta XVI. - o tom svědčí nabídka učiněná arcibiskupu Bezákovi 1. července večer, že pokud odjede bezodkladně za kardinálem Oulletem, nebude odvolání druhý den vyhlášeno (viz shrnutí zde, str. 7) - papežovo rozhodnutí se přeci nemění ze dne na den. Nyní však existuje důvodná pochybnost, že zmíněný nunciův dopis nevznikl ani na popud prefekta příslušné kongregace, který o něm zdá se vůbec neví.