Vyjádření k trnavskému jmenování

12.07.2013 16:59

Vladimír Palko (zde) vzpomíná pragmatické a falešné obvinění, kterým Krista poslal na kříž velekněz Kajfáš, a rovněž krutou daň, kterou francouzští katolíci zaplatili za falešné odsouzení důstojníka Dreyfuse. Věru, oba případy mají s tím naším hodně společného.

Brat Šavol (zde) velmi otevřeně mluví o tom, že jmenování Jána Orosche nenese rukopis papeže, ale jeho kurie. Stále věřím, že její reforma (a personální obměna) je jen otázkou času, aby vatikánští činitelé nejednali v opačném směru, než kterým papež naši církev směřuje.