"Invalidní důchod" pro arcibiskupa Bezáka?

04.07.2013 21:49

Předseda KBS arcibiskup Stanislav Zvolenský oznámil, že Konferencia biskupov Slovenska se postará o materiální zabezpečení Róberta Bezáka, kterému 1. srpna končí tzv. sabatický rok, během něhož se nevěnuje pastorační činnosti (zpráva zde). V souvislosti s jeho dřívějším výrokem, že povolit mu veřejné sloužení bohoslužeb na Slovensku by bylo "pastoračně neužitečné", jde v podstatě o nabídku invalidního důchodu. Neřeší se tedy to podstatné, totiž že arcibiskupovi, který se zjevně nedopustil žádného morálního poklesku, je zabraňováno vykonávat službu, k níž byl Kristem povolán - totiž být jeho apoštolem.

Dovoluji si ještě upřesnit další věc, k níž se arcibiskup Zvolenský vyjádřil (viz týž článek). Snad je to jen jeho neinformovanost, ale kněží trnavské arcidiecéze se neohradili proti tomu, že byli apoštolským administrátorem přeloženi na jiné působiště (to je v jeho kompetenci), nýbrž proti způsobu, jak to bylo učiněno - totiž v rozporu s předchozí ústní domluvou s ním (více o tom zde). Doporučuji konfrontovat v článku uvedené tvrzení s výpovědí bývalého trnavského děkana Kubince zde.