Dopis papeže slovenským biskupům

18.11.2012 00:03

Konference biskupů Slovenska zveřejnila 8. listopadu dopis Svatého Otce (italský originál zde), kterým potvrdil, že odvolání trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka bylo v souladu s jeho vůlí. Záznam z tiskové konference KBS je ke shlédnutí zde.

Zde najdete vyjádření osobností, s nimiž se ztotožňuji: P. Leopold Jablonský, OFMFrantišek Mikloško, Pavol Martinický, dopis Branislava Baroše.

Věřím, že Duch Svatý vede svou církev prostřednictvím papežových rozhodnutí, a to i těch, která nedokážu dokonale pochopit. Jsem přesvědčen, že papež rozhodl v dobré víře, přičemž chci upozornit především na jeho větu „nemohol som sa vyhnúť povinnosti, vyplývajúcej z lásky, obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu a usporiadané pastoračné riadenie.“ V tomto světle vnímám uvolnění Róberta Bezáka jako nabídku, aby se stal arcibiskupem hledajících bez ohledu na hranice diecézí i církevních provincií. Za důkaz toho, že tato jeho mise, jakkoliv jistě bolestná pro něj osobně i pro mnoho věřících z Trnavské arcidiecéze, už začala, lze považovat např. dopis českých salesiánských spolupracovníků.

Róbert Bezák ukončil pastorační působení v úřadě trnavského arcibiskupa 2. července 2012 ve chvíli, kdy bylo publikováno jeho odvolání Svatým Otcem Beneditem XVI., a následně se vystěhoval i z území trnavské arcidiecéze, jak mu to bylo přikázáno. Tímto činem, jistě pro něho i těžkou a vážnou změnou v jeho životě, projevil pokoru, respekt a patřičně vážnou poslušnost vůči rozhodnutí Svatého Otce. Všemi lidmi vnímatelný osobní postoj Róberta Bezáka je dokladem jeho vnitřní svobody a nezávislosti na svěřeném úřadě, nás věřící však nezbavuje povinnosti nadále ho lidsky podporovat a svědčit o něm jako o dobrém pastýři podle Kristova vzoru.

Za spravedlivé přitom považuji odhodlané tázání se po důvodech a okolnostech odvolání Róberta Bezáka, aby byly vyvráceny pomluvy, které v této souvislosti vznikly. K tomu chtějí nadále přispívat i tyto webové stránky. Přál bych si však, aby především sloužily šíření evangelia prostřednictvím myšlenek arcibiskupa Róberta Bezáka.

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.

Dovoluji si připomenout, co jsem shodou okolností 7. 11. napsal v sekci Dění v Trnavské arcidiecézi:

Legitimita není totéž co spravedlnost

____________________________________

Ze sekulárních médií se asi nejvíce tématu věnuje server Pravda, a to zprávou o události a obsáhlým komentářem.