Arcibiskup pre 21 storočie - Katarína Magulová

05.09.2012 17:15

Dar viery sa vo mne rozvíjal postupne až v dospelosti; významnú úlohu pri tom zohrali aj osvietení duchovní ako napr. jezuita páter Homolka, český kňaz Tomáš Halík, ktorého knihy si opakovane čítam a tiež Róbert Bezák, ktorý mi pomohol pochopiť, že viera v Boha je predovšetkým láska ku Kristovi a celému svetu. Na jeho kázne v Bratislavskom kostole sv. Trojice sme chodili s veľkým záujmom a boli pre nás vždy hlbokým duchovným zážitkom. Otec Bezák sa stal nie len spovedníkom našej rodiny ale aj našim priateľom.

Keď Róberta Bezáka vymenovali za arcibiskupa, bola som nadšená osvietenosťou našej cirkevnej hierarchie, ktorá správne rozoznala, že cirkev 21 storočia potrebuje duchovných ako je on a mala tú odvahu postaviť ho do takej významnej funkcie. So záujmom sme sledovali jeho činnosť ako Trnavského arcibiskupa. Ľudia veľmi rýchlo vycítili hĺbku jeho múdrosti a osvietenosti ale aj úprimnosť a lásku ktorá z neho vyžarovala. Žiaľ, pomerne rýchlo sa ukázalo že úprimnosť a nekompromisnosť s akou sa postavil ku riešeniu problémov, ktoré v arcidiecéze našiel ako aj nové prístupy ktoré zavádzal, boli pre zainteresovaných nepriateľné rovnako, ako bola tŕňom v oku jeho popularita a nekonvenčný prístup.

Môj rozum aj srdce mi hovoria, že odvolanie arcibiskupa Róberta Bezáka nebolo „s kostolným poriadkom“. Preto som uvítala všetky aktivity ktoré na to kultivovane ale veľmi jasne poukazujú a plne ich podporujem. Som o tom hlboko presvedčená, že práve v tomto môže byť zmysel tohoto na prvý pohľad nezmyselného odvolania. Mám plnú dôveru v to, že prispeje k očisteniu a ozdraveniu cirkvi nie len na Slovensku ale aj v Ríme. Dúfam len, že čas v ktorom sa to uskutoční sa bude rátať na mesiace a nie na roky či dokonca desaťročia.