50. výročí svatby - Anka a Janko z Trnavy

02.10.2012 00:28

Mali sme mať 50. výročie manželstva. Túžila som po obnovení nášho spolužitia. Poprosila som na fare v Trnave, či by nám mohli urobiť sv. omšu na naše 50.výročie manželstva v sobotu o 14. hod. Odmietli ma, že iba ráno alebo večer, inak nie a aby som si zohnala kňaza. Keďže som mala rodinu z diaľky, hľadala som , kto a kedy by nám túto omšu odbavil.

Vtedy bola Novéne k Trnavskej Panne Márii. Chcela som sa stretnúť s arcibiskupom R. Bezákom, ale k nemu sa muselo objednať  cez tajomníka. Prosila som Pannu Máriu Trnavskú, aby mi v tomto pomohla. Vtedy Mons. Bezák vyhlásil, že v pondelok v Mariánskej sále otvára akadémiu – konferenciu o 19. hod. Išla som tam a po ukončení som ho poprosila, či sa môžem s ním stretnúť a o niečo poprosiť.  On neváhal a hneď´ ma vypočul. Keď´ som mu povedala o mojej túžbe o sobáši, povedal tajomníkovi, aby zistil, či bude v ten deň v Trnave. Stalo sa, že bol. Chytil ma za ruku a povedal: „Matka Trnavská vás vypočula a ja vám môžem splniť váš sen a odbaviť 50.  výročie sobáša aj sv. omšu. Ja som mal vtedy asi pol roka, keď´ ste sa zosobášili. Budem rád, keď´ vám to budem môcť odbaviť, ešte som taký sobáš nerobil. “

Potom dva dni pred sobášom nás zavolal k sebe do kancelárie. Tajomník nás usadil a ponúkol čajom. Mons. Bezák sa s nami rozprával. Pýtal sa nás, ako sme sa spoznali, na rodičov, na náš spoločný život počas tých 50-tich rokov, na deti. Rozprával sa s nami o našom živote, o deťoch a potom z toho pripravil  kázeň, ktorú mal pri našom sobáši.

Sobáš sme mali pri obraze p. Márie Trnavskej. Urobil  nám krásny sobáš so sv. omšou, prísahou a posvätením prsteňov a vyznaním sľubov.  Máme peknú spomienku naňho. Bol s nami aj na posedení, kde boli všetci naši blízky. Ku všetkým sa správal úctivo a zblížili sme sa s ním celá rodina. Prežili sme v jeho spoločnosti krásny deň.

Od vtedy sa s ním stretávame v kostole, pri sv. omšiach, v zákristií. Vážime si ho ako dobrého pastiera, ktorý je medzi nami. Nezabudneme naňho pri výročí jeho vysviacky, pri sviatkoch jeho narodenín a menín. Vždy mu pošleme pozdrav.  Ja namaľujem obrázok  a všetci mu zablahoželáme čí k Vianociam, Veľkej Noci, k meninám a narodeninám. Namaľovala som mu sv. kríž Pána Ježiša, okolo ovečky  a vravela som mu: „To ste Vy , náš pastier, ktorý nás vedie k viere v Ježiša.“ Dvakrát som  mu namaľovala obrázok p. Márie Trnavskej a jeho postavu, ako sa k nej modlí. Takto nás viedol k viere v Boha cez svätý kríž a p. Máriu Trnavskú.

Bol náš dobrý pastier, ktorý sa nám venoval. Vážil si všetkých- starších, mladých, chorých. Mal úctu k nám, boli sme ako rodina, všetci veriaci, ktorým pri kostole podal ruku a opýtal sa, ako sa majú, ako žijú. Pán Boh zaplať za jeho postoj k veriacim. Matka Božia ochraňuj ho na jeho ceste životom. Bude nám chýbať. Bol to dobrý pastier. Ďakujeme mu.