11 otázek

26.09.2012 01:32

V květnu obdržel Robert Bezák od prefekta vatikánské Kongregace pro biskupy dopis, který obsahoval 11 otázek. (Jejich dikci považuji za urážlivou - pozn. M. Müller). Týkají se mj. personální politiky, finančních záležitostí, postojů k etickým otázkám a stylu oblékání. Robert Bezák na ně zdvořile, ale rozhodné odpověděl. Přepis otázek a odpovědi R. Bezáka